Inspirerende lessen voor het PO en VO

Focus met aandacht

Leerkrachten hebben het steeds drukker, het curriculum wordt steeds complexer. Er wordt van de leerkracht verwacht dat zij lessen geven op sociaal en emotioneel gebied. Dit deel kunnen de leerkrachten uit handen geven. De lessen die wij voorbereiden leggen de focus op een onderwerp en besteden vooral aandacht aan de kinderen en leerkrachten. De lessen kunnen altijd worden aangepast aan de wensen of de input van de leerkracht. Hierdoor wordt het een samenwerking met de leerkracht zonder dat de leerkracht hier extra werkdruk door ervaart. Tijdens de lessen is er veel interactie tussen de leerlingen. Verder wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld.

Aanbod VO

Depressie en somberheid bij jongeren

In Nederland krijgt ongeveer een kwart van de mensen in hun leven te maken met een depressie. Dit is enorm veel en daarom is het belangrijk om hier goede voorlichting over te geven. In deze workshops wordt er niet alleen ingegaan op het voorkomen van een depressie, maar meer over het omgaan met iemand met een depressie. Als er zoveel mensen in hun leven te maken krijgen met een depressie is de kans groot dat de leerlingen van de school hier zelf of indirect last van kunnen hebben. In deze workshops wordt er vooral aandacht besteed aan deze leerlingen. Wat kun je het beste doen als je merkt dat iemand in je omgeving depressief is, waar kun je hulp zoeken, wat kun je doen om goed voor jezelf te blijven zorgen. De Workshops bestaan uit een voorlichting voor de docenten, een avond voor de ouders en een lesprogramma voor de leerlingen. Met dit programma gaan we het onderwerp depressie meer bespreekbaar maken en de bewustwording bij de ouders, docenten en leerlingen vergroten. De workshop wordt gemaakt in samenwerking met Alles Goed.

Aanbod voor PO

Het onderstaande aanbod is zorgvuldig samengesteld door professionals en mensen uit het onderwijs. Het doel is om de leerlingen zelf te laten nadenken en creatief te zijn.

Wie ben ik

In deze lessen gaan de leerlingen op verschillende manieren op zoek naar zichzelf. Wie ben ik, wat kan ik en hoe kan ik de kwaliteiten van mijn klasgenoten (h)erkennen. Deze lessen duren ongeveer een uur en zijn geschikt voor de bovenbouw. Dit is een lessenreeks van 3 weken achter elkaar, we gebruiken diverse modellen waaronder het Disc model en natuurlijk de creativiteit van de leerlingen.

Regels en afspraken

Deze lessen zijn echt gemaakt om de leerkracht aan het begin van het schooljaar te ondersteunen. De eerste periode van het schooljaar is heel belangrijk voor de groepsvorming. De leerkracht zal hier ook veel tijd aan besteden en dan worden de klassenregels er vaak ergens tussendoor opgeschreven. Dit is echt een gemiste kans. Als je de klassenregels en afspraken als een onderdeel maakt van deze groepsvorming en dit de juiste aandacht geeft maak je meteen grote stappen voor de groepsvorming. Tijdens deze twee lessen verdeeld over 2 dagen gaan de leerlingen samen een plan maken hoe ze de regels en afspraken gaan maken en wat voor een ieder belangrijk is. Uiteraard wordt de leerkracht hier ook in betrokken, want de leerkracht is ook onderdeel van de groep. We maken samen een plan op een manier dat iedereen betrokken is en dat iedereen evenveel inspraak heeft.

Ander perspectief

Leerlingen worden door veel ervaringen, mensen en dingen uit hun omgeving beïnvloed. Hierdoor kunnen ze hun wereldbeeld een bepaalde manier op sturen. In deze lessenreeks (3 lessen) gaan we de leerlingen uitdagen om een probleem vanuit een andere hoek te bekijken of eens op een andere manier op te lossen dan ze gewend zijn. Dit doen we natuurlijk met een doe opdracht waardoor ze ook weer lekker aan het samenwerken zijn.

Respect

De term respect hoor je veel, maar wat is dat nou? In de lessenreeks (3 lessen) gaan de leerlingen dieper in op de term respect, dit zal gaan over respect voor jezelf, respect voor een ander en respect voor de omgeving. We zullen dit op verschillende manieren aanbieden. We doen dit op een interactie manier en er is genoeg ruimte voor eigen inzichten.

Empathie

Als er iets in het leven te leren is, dan is het empathie. Helaas zien we dat de leerlingen nog steeds last hebben van de covid tijd. In deze tijd waren ze vooral op zichzelf aangewezen en hebben ze minder interactie gehad met andere kinderen. Met deze lessenreeks (3 lessen) met leuke oefeningen en vragen kunnen we de empathie van de kinderen vergroten.

Spel de gelukkige leerkracht

Spel voor de leerkrachten 

Dit is een geweldige ochtend of middag om het team sterker en gelukkiger te maken.  Wij komen dit spel spelen op jouw school. Het spel duurt ongeveer 2 uur en kan gespeeld worden door maximaal 24 mensen, het is niet alleen voor leerkrachten maar ook voor ondersteund personeel. Het mooie is dat je, nadat we het spel gespeeld hebben, het spel mag houden. Zodat je het met enige regelmaat nog kunt spelen als je merkt dat het weer nodig is. Het spel kan een mooie opstap zijn voor de coaching van het team of individuele coaching van de leerkracht.

Meer informatie
ABOUT US

Het team

De lessen worden gegeven door gedreven coaches en counselors die het onderwijs en de kinderen een warm hart toedragen. 

Contact us

Wil je meer informatie over de lessen, of boeking maken? Neem dan contact met ons op.
Het emailadres: info@focusmetaandacht.nl

telefoonnummer: 06-11480885